Le Gaty – Echo UTB 2014

Tweemaal Kerstmis dankzij UTB Brussel

Op 26 maart 2014 , volgens de uitnodiging van Major Etienne Desfosses , direkteur van UTB Brussel, zijn het team en de residenten van Gaty naar Peutie voor een uitzonderlijke dag gegaan.

Welke trots om in het leven van ons leger deel te nemen (alle residenten waren aanwezig)!

De UTB heeft deze dag gedenkwaardig gemaakt: verschillende activiteiten, parade, maaltijden… met een nauwkeurigheid van erg militaire timing.

Er was een verrassing ter ere van Commandant Jean-Pierre Faes. Wij wensen hem een voortreffelijk pensioen.

De Major Directeur Etienne Desfossés heeft een symbolische cheque voor de VZW overhandigd. Dit bedrag werd bij de Markt van Kerstmis geoogst dat door de UTB in samenwerking met de dienst wordt georganiseerd.

Deze aanzienlijke gift zal aan de realisatie van de projecten van de residenten bijdragen.

Bedankt voor deze vriendschap. Zij valoriseert het belang en de weldaad van de betrekkingen en de uitwisseling.
Zij toont ons eens te meer het Belgische leger onder een hoek van het meest achtenswaardig: mannen die zich ten volle in projecten inzake wederzijdse hulp en steun inzetten.

Deux fois Noël grâce à l’UTB Bruxelles!

Ce 26 mars 2014, sur invitation du Major Etienne Desfossés, directeur de l’Unité de Transport Bruxelles (UTB), l’équipe et les résidents du Gaty se sont rendus pour une journée tout à fait exceptionnelle à Peutie.

Quelle fierté de se rendre à l’UTB et de prendre part à la vie militaire (pas un résident ne manquait à l’appel!).

L’U.T.B. a rendu cette journée mémorable: activités diverses, parade, repas… le tout avec une précision de timing toute militaire.
Une surprise a été concoctée en l’honneur du Commandant Jean-Pierre Faes. Nous lui souhaitons à nouveau une excellente retraite.

Ce fut aussi l’occasion pour le Major Directeur de remettre un chèque symbolique en faveur de l’asbl. Le montant conséquent a été récolté lors du Marché de Noël organisé par l’Unité en collaboration avec le service. Ce don appréciable contribuera à la réalisation des projets des résidents.

Merci pour cette belle amitié. Elle met en valeur l’importance et le bienfait des relations et des échanges. Elle nous montre une fois de plus l’armée belge sous un angle des plus respectables, des hommes s’investissant pleinement dans des projets d’entraide et de soutien.